Popravni kolokvijum je 30. maja 2019. godine po sledećem rasporedu:
u 12 časova – studenti koji polažu prvi ili drugi kolokvijum
u 12:30 časova – studenti koji polažu treći ili četvrti kolokvijum, sala A2.
Studenti imaju pravo da polažu samo jedan kolokvijum.