Treći kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 07.06.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz umetničke izložbe koju su posetili u toku 2019. godine. Vreme za rad na testu je 50 minuta.

 

Studenti/studentkinje, koji nisu izašli na prvi ili drugi kolokvijum, mogu ih polagati istog dana sa početkom u 09:30 sati, učionica S1.