Drugi kolokvijum na predmetu Menadžment ljudskih resursa održaće se u utorak, 04.06.2019. godine, u sali K4, Bulevar maršala Tolbuhina 8 prema sledećem rasporedu:

u terminu od 17:30h studenti svih brojeva indeksa