MARKETING U KULTURI I MEDIJIMA – USLOV za izlazak na usmeni deo ispita je uradjen i odbranjen SEMINARSKI RAD kao i izvrseno anketiranje javnosti kroz postojecu ANKETU (primerak Ankete se predaje na dan ispita)