Opsti popravni kolokvijum odrzace se u petak, 07. juna 2019., prema sledecem rasporedu:

I kolokvijum, od 09h do 09.30h, sala A5

II kolokvijum, od 09.30h do 10h, sala A5

III kolokvijum, od 10h do 10.30h, sala A5

IV kolokvijum, od 10.30h do 11h, sala A5

Nakon popravnih kolokvijuma bice saopsteni predispitni rezultati.