Predrok iz predmeta Menadžment operacija  biće održan u četvrtak, 6. juna,  u 13 časova, sala A2.