Predrok iz predmeta Socijalna odgovornost preduzeća biće održan u četvrtak, 6. juna,  u 12 časova, sala A2.