FAKULTET ZA KULTURU I  MEDIJE – FKM

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE – FPS

GEOEKONOMSKI FAKULTET – GEF

 

Predmet: INTERKULTURNI MENADŽMENT–IVg.    

 

              REZULTATI KOLOKVIJUMA 4. (rađen 3.6.2019. -predrok)  I UPIS OCENA

 

 

Poštovane kolege,

U tabeli su rezultati kolokvijuma 4, broj bodova i konačna ocena.

Zahvaljujemo na dosadašnoj saradnji i čestitamo na postignutim rezultatima.

Molimo kolege koji su položili ispit preko kolokvijuma i seminarskog rada u predroku, da dođu samo na upis ocena u navedenom terminu, a ne u terminu ispita. Podrazumeva se da ste uplatili ispit za junski ispitni rok.

 

UPIS OCENA:

  1. jun 2019. sreda. Molimo, ostaviti indekse u kabinet 44. kod ass J.Stojanović u 12h, a doći po indekse u isti kabinet u 14.30h. Ukoliko ne možete doći lično za upis ocene, možete poslati nekog.

OBAVEZNO POPUNITI U INDEKSU; naziv predmeta: INTERKULTURNI MENADŽMENT, Datum ispita: 12.6.2019., a bodove i ocenu upisuje professor.