Studenti koji nisu odbranili seminarske radove u toku semestra iz predmeta MODELI KULTURNE POLITIKE, kao i MARKETING U KULTURI I MEDIJIMA i MARKETING I JAVNOST, mogu to uciniti u ponedeljak 10.juna 2019. godine u terminu konsultacija od 16 do 18h, u kabinetu br.73.