Ocena na ispitu dodeljuje se iz prosecne ocene 2 kolokvijuma, za visu ocenu se odgovara Usmeni deo.