Drugi kolokvijum na predmetu Rukovođenje i liderstvo održaće se u utorak, 11.06.2019. godine, u sali K4, Bulevar maršala Tolbuhina 8 u terminu od 16:00h.