Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 17.06.2019 u 13 č. u kabinetu 46.