TERMIN za odbranu Seminarskog rada za junski i julski ispitni rok 2019. iz predmeta MODELI KULTURNE POLITIKE, MARKETING U KULTURI I MEDIJIMA kao i MARKETING I JAVNOST je  ponedeljak 24.6. od 16 do 19h, u kabinetu br.73.