PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK za studente master, specijalistickih i doktorskih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2018/2019. godini

Julski ispitni rok pocinje 08.07.2019. i traje do 19.07.2019. godine. Redovna prijava ispita vršice se od 29.06.2019. do 07.07.2019. godine.

Uslov da prijave ispite u ovom roku imaju svi studenti koji su izmirili svoje obaveze zakljucno sa 20.06.2019.