Dodatni termin za ispit: Komunikacija i poslovanje org. (za studente koji su odbranili sem. rad ili im je u medjuvremenu odobrena odbrana sem. rada) je cetvrtak 27.06.2019. u 17h, kab. 21.