Niko nije zadovoljio na pismenom delu ispita ni na jednom od predmeta.

Kandidati koji zele da pogledaju radove mogu to uciniti u petak

23.08.2019.godine od 12 sati, kabinet 38.