Na usmeni deo ispita iz predmeta Principi leta, koji ce se odrzati
02.09.2019.godine,od 14 sati, kabinet 38, pozivaju se sledeci studenti:

1. Hinic Tara B044/16

Ostali kandidatti nisu zadovoljili na pismenom delu ispita.