PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK za studente master, specijalistickih i doktorskih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2018/2019. godini Septembarski ispitni rok pocinje 09.09.2019. i traje do 22.09.2019. godine. Redovna prijava ispita vršice se od 03.09.2019. do 06.09.2019. godine. Uslov da prijave ispite u ovom roku imaju svi studenti koji su izmirili svoje obaveze zakljucno sa 20.06.2019.