Na usmeni deo ispita iz predmeta Avionika i IFR letenje, koji ce biti
odrzan 16.09.2019.godine od 12 sati , kabinet 38, pozivaju se sledeci
studenti:

1. Dusana Simikic
2. Andjela Krstic

Ostali studenti nisu zadovoljili na pismenom delu ispita.

Svi studenti koji treba da odbrane seminarske radove iz bilo kojeg od
nevedenih predmeta potrebno je da dodju u vreme kada je zakazan usmeni deo
ispita za odgovarajuci predmet.