Poštovane koleginice i kolege,

Na sajtu Fakulteta za poslovne studije će blagovremeno biti postavljene
sledeće informacije koje su korisne za studente akademskih i
strukovnih studija:

– raspored ispita za oktobarski rok, kao i
– raspored nastave u jesenjem semestru 2019/2020. godine.

U toku je i postupak izbora novih nastavnika i saradnika, u funkciji
daljeg jačanja kadrova.

Studenti koji su u prilici da tokom nastavne 2019/2020. godine
samostalno nađu praksu u preduzeću, državnom organu ili nevladinoj
organizaciji, Fakultet za poslovne studije će na memorandumu
odštampati pismo preporuke, na molbu koju možete uputiti na i-mejl
adresu dekanat@megatrend.edu.rs

S poštovanjem i uz najbolje želje,

Dekanat