Poštovane koleginice i kolege,

Na sajtu Fakulteta za poslovne studije su postavljene sledeće informacije koje su korisne za studente akademskih i strukovnih studija:

– raspored ispita za oktobarski rok – za sve nivoe studija, kao i
– raspored nastave za prvu godinu osnovnih studija u jesenjem semestru 2019/2020. godine.

Uskoro ce biti postavljeni rasporedi nastave i za naredne godine.

U toku je i postupak izbora novih nastavnika i saradnika, u funkciji daljeg jačanja kadrova.

Studenti koji su u prilici da tokom nastavne 2019/2020. godine samostalno nađu praksu u preduzeću, državnom organu ili nevladinoj
organizaciji, Fakultet za poslovne studije će na memorandumu odštampati pismo preporuke, na molbu koju možete uputiti na i-mejl
adresu dekanat@megatrend.edu.rs

S poštovanjem i uz najbolje želje,

Dekanat