CETVRTAK 03.10.OD 10-13 H
PETAK 04.10. OD 10-13 H

UTORAK 08.10. OD 10-13 H
CETVRTAK 10.10. OD 10-13 H
PETAK 11.10. OD 14-16 H
PONEDELJAK 14.10. OD 10-13 H
UTORAK 15.10. OD 9- 13 H

PETAK 18.10. OD 14-16 H
PONEDELJAK 21.10. OD 10-13 H
UTORAK 22.10. OD 10-13 H
CETVRTAK 24.10. OD 14-16 H
PONEDELJAK 28.10. OD 10-13 H
SREDA 30.10. OD 14-16 H