Molimo studente da pogledaju sadržaje priloga da bi izrazili zainteresovanost za ponudjene programe.

………………………………..

Predlog za projektni Centar za razvoj profesionalne karijere studenata u kreativnoj industriji na međunarodnoj sceni i za njihovo konkurisanje na međunarodnim festivalima

Studenti kroz takav program treba da steknu znanja i veštine za učešćeu konkursima na Artist in resident programima, pozivima Creative Europa i Erasmus for Young Entrepreneurs gde im se obezbeđuje produkciju dela i međunarodna promocija.

Program može da uključi članarinu za studente kao i za profesore pa time Centar može da obezbedi i finansiranje od članarina, odbzirom da se radi pojedinačno sa svakim studentom, to je vid servisne usluge za studente

…………………………………

Predlog za predmet ili vannastavnu aktivnosti inovativne projektne koncepcije i integrativni procesi. Program predmeta omogućava studentima da steknu veštine izrade projekta za svoje delo, prolaze kroz faze od crteža do projektnog rešenja i njegoverealizacije(projektnog integrativnog procesa) u javnom prostoru, uče kako da razmišljaju o promenama i važnim potrebama društvene zajednice, čime sebi obezbeđuju uspešnost i kroz finansijski aspekt produkcije dela i kroz realizaciju i pomociju dela. (u prilogu je prateći dokument Blue Eyed Dragon robot prezentacija)

Ovaj radni sistem primenjen je kroz studijske programe sa studentima Univerziteta ”Jurija Dobrile” u Puli na dva Fakulteta kao zaposleni koordinator za umetnost i inovativen programe preko ECPD-a Evropskog centra za mir i razvoj UN u Puli

(u prilogu je prateći dokument sporazumi)

 

DOKUMENT 1

DOKUMENT 2

DOKUMENT 3