Vebinar: Mogućnosti za mobilnost studenata kroz Erazmus+ program

Ovo je za rukovodstvo FUD

Prijava za Vebinar TCA aktivnosti – Mogućnosti za usavršavanje pojedinaca aktivnih u formalnom i neformalnom obrazovanju kroz aktivnosti međunarodne saradnje

https://kvop.tempus.ac.rs/prijava-za-vebinar-tca-aktivnosti-mogucnosti-za-usavrsavanje-nov2019/

……………………………..
 
DAAD stipendije za Nemčku
Ovde je obaveznao poznavanje jezika kao i za druge EU države koje daju stipendije za studijske programe, za dve godine može da se savlada jezik pa je za sve studente uputno da se
na vreme informišu za ovu vrstu programa kako bi se unapred dve ili tri godine pripremili za konkusre
…………………………….
Robotic week/newsroom/ prezentacija projekta Blue Eyed Dragon robot