Prvi kolokvijum iz Istorije kulture i civilizacije biće održan 25. novembra 2019. od 15.30h.