Poštovane kolege,
Konsultativna nastava za ovaj izborni predmet odvijaće se u kabinetu 72. utorkom od 16-18h.
Informacije o predmetu, literaturi, ispitnim pitanjima i ispitu stoje uvek na sajtu na st.portalu,
na delu Informacije o predmetima.
Srdačan pozdrav Doc.dr Snežana Berić