Prvi kolokvijum odrzace se u utorak, 05. novembra 2019., prema sledecem
rasporedu:


I grupa, od 16h do 17h, sala A5, broj indeksa od 200001 do 200090

II grupa, od 17h do 18h, sala A5, broj indeksa od 200091 do 200190

III grupa, od 18h do 19h, sala A5, broj indeksa od 200191 do kraja