Prvi kolokvijum iz predmeta Međunarodno javno pravo održaće se u petak, 22.11.2019. godine, posle predavanja, u terminu za vežbe, od 16 časova, u amfiteatru A1.

Prvi kolokvijum obuhvata gradivo iz četiri oblasti: Teorija MJP; Izvori MJP; Subjekti MJP; i Pravila međunarodnog ugovaranja, odnosno iz ispitnih pitanja od 1 do 46.

Miroslav Stevanović