REZULTATI

 

 

U tabeli se nalaze rezultati studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta/ Uvod u biznis/ Menadžment:

Studenti koji nisu položili, imaju mogućnost popravnog polaganja prvog kolokvijuma u petak 8.11.2019. godine u terminu vežbi od 18-20 časova, u sali A2.

Napomena za sve studente je da se mogućnost ponovnog polaganja kolokvijuma odnosi samo na prvi kolokvijum. Maksimalni broj bodova koji student može dobiti na ponovljenom testu iznosi 6.

Ukoliko neko od studenata želi da pogleda svoj rad sa prvog kolokvijuma, može to učiniti u terminu konsultacija predmetnog asistenta, dana 8.11.2019. godine, od 17-18 časova, u kabinetu br. 56.“