Poštovane kolege, konsultacije od 12.novembra se pomeraju za 19.novembar.
Predavanje od 18.novembra se pomera za 20.novembar od 15-18h, sala A1.
Kolokvijum II je 25.novembra po starom rasporedu vremena od 12-13.30h sala A1.
Hvala na razumevanju.
Vaša profesorka Doc.dr Snežana Berić