U ponedeljak, 11. novembra 2019. godine, na Megatrend univerzitetu je
neradan dan.
Toga dana se neće izvoditi nastava. Dan primirja se obeležava kao dan
sećanja na završetak Prvog svetskog rata, odnosno na primirje koje je
potpisano 11. novembra 1918. godine.