Prvi kolokvijum odrzace se u sredu, 13. novembra 2019., prema sledecem
rasporedu:I grupa, od 17h do 18h, sala A4, broj indeksa do 200045

II grupa, od 18h do 19h, sala A4, broj indeksa od 200046 do kraja