Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima i investicijama biće održan u utorak, 12.11.2019. godine od 10.00h, sala A1

Na kolokvijum je obavezno poneti indeks i ličnu kartu.