Nadoknada jednog termina nastave, iz predmeta: Poslovne komunikacije, bice
odrzana u utorak 12.11.2019. od 14h, sala S2.