Popravni prvog kolokvijuma odrzace se posle predavanja, u utorak 12.
novembra 2019., prema sledecem rasporedu:


I grupa, od 17h do 18h, sala A5, broj indeksa od 200001 do 200130

II grupa, od 18h do 19h, sala A5, broj indeksa od 200131 do kraja