Prvi kolokvijum odrzace se u cetvrtak, 14. novembra 2019., prema sledecem
rasporedu:I grupa, od 17h do 18h, sala A5, broj indeksa do 200050

II grupa, od 18h do 19h, sala A5, broj indeksa od 200051 do kraja