Obaveštavaju se svi zainteresovani studenti i profesori da će u četvrtak, 14. novembra biti održana predpristupna predavanja kandidata za izbor u zvanje nastavnika na Pravnom fakultetu, u sali A5 i to:
-dr Melanija Jančić, sa početkom u 11 časova, sa temom: „Zakonsko nasleđivanje: pojam, principi, nasledni redovi i veličine naslednih delova“
i
-dr Biljana Knežević, sa početkom u 12 časova, sa temom: „Pojam pravne etike“

Predpristupno predavanje je javno i svi su dobrodošli.

prof. dr Veljko Milutinović
v.d. dekana Pravnog fakulteta