REZULTATI

Popravni prvog kolokvijuma odrzace se u sredu, 20. novembra 2019., u 17h,
sala A4