REZULTATI

Popravni prvog kolokvijuma odrzace se u cetvrtak, 21. novembra 2019., u
17h, sala A5