Kolokvijum iz Teorije žanrova održaće se 26.novembra 2019. godine u sali A3 po sledećem rasporedu:
1.grupa: studenti grupe Novinarstvo od 13 do 14 časova
2.grupa: studenti grupe Odnosi s javnošću od 14 i 15 do 15 i 15 časova.
Na kolokvijum poneti indeks i ličnu kartu.