Uprava Megatrend univerziteta saziva zbor studenata svih nivoa studija za petak, 29. novembar 2019. godine, u 13 časova, sala A1.