Obaveštavaju se studenti da će popravni kolokvijum, odnosno kolokvijum u terminu za zaposlene iz predmeta Uvod u pravo biti održan u sredu, 4. decembra, u sali A5, sa početkom u 18 časova. Napominje se da će studentima koji odluče da polažu drugi put (popravno) broj bodova koji steknu na popravnom kolokvijumu biti konačan, te da se neće važiti bodovi koje su stekli prvi put.

Za ostala pravila o kolokvijumu videti prethodno obaveštenje o kolokvijumu iz ovog predmeta.