Rezultati

 

U tabeli se nalaze rezultati studenata koji su položili peti kolokvijum, kao i ocena i ukupan broj ostvarenih bodova iz predmeta Menadžment/ Osnovi menadžmenta/ Uvod u biznis:

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad, sa obeleženim ”x” u tabeli, potrebno je da ispune svoju obavezu i rad dostave predmetnom asistentu na email: istosic@megatrend.edu.rs

Upis ocena će biti u petak 21. februara 2020. godine, dok će tačno vreme upisa biti objavljeno na oglasnoj tabli.