Pravni fakultet MTU organizuje predavanje istaknutog strucnjaka iz
forenzike. M.Busarcevica, dana 05.12.2019. sa pocetkom u 16,30 u amf. A2.
Tema je:"Analiza tragova iz realnih predmeta iz prakse".