Drugi kolokvijum iz predmeta Pravo EU održaće se u sredu, 18.12.2019. godine, posle predavanja, od 16 časova (u terminu za vežbe), u amfiteatru A5.
Drugi kolokvijum obuhvata dve oblasti: Osnovna prava; i Institucionalna struktura EU, odnosno iz ispitnih pitanja 28 – 54.
Materijal za pripremu objavljen je na stranici Informacije o predmetu.
Miroslav Stevanović