PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK
za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu
u školskoj 2019/2020. godini
Decembarski ispitni rok počinje 11.12.2019. i traje do 22.12.2019. godine.
Redovna prijava ispita vršiće se od 05.12.2019. do 06.12.2019. godine.
Vanredna prijava ispita vršiće se od 09.12.2019. do 22.12.2019. godine.

Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju:
– studenti koji su redovno upisali/obnovili godinu u školskoj 2019/2020;
– studenti koji su upisali ili obnovili apsolventski staž počev od 1. oktobra 2019;
– studenti koji polažu diferencijalne ispite i ispite razlike.
Nadoknada za prijavu ispita:
• vanredna prijava i prijava za apsolvente – 1700 dinara
• diferencijalni ispiti – 2000 dinara

NAPOMENA:
Studenti koji plaćaju školarinu u ratama, neophodno je da uplate novembarsku ratu školarine u dogovorenom terminu (20.11.2019.), kako bi imali pravo korišćenja decembarskog ispitnog roka.