Drugi kolikvijum iz Istorije kulture i civilizacije biće održan u ponedeljak, 30. decembra od 15.30h.