Nadokanada predavanja odrzace se u ponedeljak 23.12.2019., u 17h, sala A5.