Nastava na predmetu Preduzetništvo se odvija po planu i programu predmeta u redovnim terminima predavanja i vežbi.

Nastavu, po rasporedu koji je na sajtu, realizuje doc. dr Aleksandar Jovičić (ajovicic@megatrend.edu.rs)

Termini nastave će biti nadoknadjeni u dogovoru sa nastavnikom koji realizuje nastavu.