PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK
u školskoj 2019/2020. godini

Januarski ispitni rok počinje 10.02.2020.g. i traje do 23.02.2020. godine.
Prijava ispita vršiće se od 27.12.2019. i traje do 30.12.2019. godine.
Vanredna prijava je od 31. decembra 2019. godine.

Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju:
– studenti koji su upisali ili obnovili školsku 2019/2020. godinu
• studenti koji su upisali ili obnovili apsolventski staž za za školsku 2019/2020 godinu.
• studenti koji polažu diferencijalne ispite i ispite razlike.
Nadoknada za prijavu ispita:
– prijava u redovnom terminu 1200 dinara
• prijava za apsolvente i vanredna prijava – 1700 dinara;
• diferencijalni ispiti – 2000 dinara.
• ispiti razlike – 1500 dinara.

• Master – 15 € u dinarskoj protivvrednosti.

• Doktorske – 20 € u dinarskoj protivvrednosti.